شناور بدنه استیل 2 اینچ 2 اسب 90 متری هاچاسو

66/100/000

مخصوص چاه عمیق

همراه با کلید خازن

ارتفاع 90 متر

آبدهی 6 متر مکعب در ساعت

ناموجود