لجن کش 16 متری 2 اینچ چدنی 1 اسب ایکار بدون فلوتر ECAR

28/000/000

لجن کش تکفاز

2 اینچ

1 اسب بدون فلوتر

بدنه چدن

برند هاچاسو

ناموجود