پمپ آب جتی 1 اسب هاچاسو HACHASOU JET750SDM تمام استیل

66/000/000

حداکثر هد فشار این پمپ: 50 متر
حداکثر دبی و آبدهی خروجی : 70 لیتر بر دقیقه
دهانه ورودی : 1 اینچ
دهانه خروجی : 1 اینچ

شاقت و پروانه و محفظه استیل
برق مصرفی : 220 ولت – تکفاز
توان الکتروموتور : 1 اسب بخار
سیم پیچ 100 درصد مس

8 در انبار

پمپ آب جتی 1 اسب هاچاسو HACHASOU JET750SDM تمام استیل

66/000/000