پمپ آب خانگی نیم اسب PM45 ارس

16/300/000

جنس بدنه: چدن
جنس سیم پیچی : مس
جنس پروانه: برنج
حداکثر دمای سیال: ۴۰ درجه سانتیگراد
حداکثر ارتفاع مکش: +۸ متر
حداکثر ارتفاع آبدهی: ۳۵ متر

ناموجود