پمپ کفکش پلاستیکی 6 متری 1 اینچ

28/000/000

کفکش پلاستیکی

6 متر ارتفاع

کم مصرف

100 وات

برند هاچاسو

پمپ کفکش پلاستیکی 6 متری 1 اینچ

28/000/000