پمپ گازوئیل V 24 هاچاسو

16/500/000

  • قابل استفاده با برق  24 ولت
  • قابل استفاده با باتری ماشین
  • دارای کلمپ های  مثبت و منفی با کیفیت عالی
  • دارای یک موتور الکتریکی و پمپ روتاری و پورتهای ورود و خروج گازوئیل

1 در انبار

پمپ گازوئیل V 24 هاچاسو

16/500/000